Logo

ogloszenia300x100

fotogaleria300x100

par zesp synod300x100

kontakt300x100

majowe

W naszym kościele może przebywać

 

12 osób!!! 

Rozmowy duszpasterskie narzeczonych

Rozmowy duszpasterskie narzeczonych

w kancelarii parafialnej

wg Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski

o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich

z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego

(Obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.)

 

1) Zawarcie małżeństwa powinno mieć miejsce w parafii jednego z narzeczonych (jest to parafia, na terenie której rzeczywiście mieszka przynajmniej jedno z narzeczonych). Tylko dla słusznych racji małżeństwo może odbyć się w innej parafii. Należy wtedy uzyskać zezwolenie własnego proboszcza.

2) Rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi odbywają się w tej parafii, w której małżeństwo będzie zawierane.

3) Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed ślubem. Należy bezwzględnie spełnić ten wymóg czasowy. Natomiast planowany termin zawarcia małżeństwa można ustalić i zgłosić do kancelarii dużo wcześniej.

4) Zapowiedzi ogłaszane są w formie pisemnej przez umieszczenie ich w gablocie ogłoszeń.

5) Rozmowy kanoniczno-duszpasterskie obejmą trzy spotkania.

6) W czasie pierwszego spotkania w kancelarii z narzeczonymi duszpasterz informuje o wymogach przygotowania bezpośredniego do małżeństwa oraz o tym, jakie winni przygotować dokumenty i umawia się z nimi na nieodległy termin celem sporządzenia protokołu przedślubnego.

7) Drugie spotkanie rozpoczyna się wspólną modlitwą. Przed rozpoczęciem zadawania pytań zawartych w protokole kapłan odbiera od narzeczonych przysięgę mówienia prawdy. Jest to przysięga na Pismo Święte i Krzyż. W trakcie tego spotkania zapisywane są najpierw dane personalne narzeczonych, i ta część odbywa się wspólnie; a następnie narzeczonym zadawane są pytania, na które odpowiadają w osobności. Rozmowa na osobności z każdym z narzeczonych podyktowana jest ochroną przed dopuszczeniem do zawarcia nieważnego małżeństwa.

8) Ostatnie, trzecie spotkanie, poświęcone jest celebracji sakramentu małżeństwa.

9) Wymagane dokumenty:

a) Każde z narzeczonych powinno przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zaopatrzony w fotografię i zawierający: dane personalne, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców.

b) Każde z narzeczonych przedstawia aktualną metrykę chrztu (wystawioną nie później niż 6 miesięcy). Potwierdza ona m.in. przyjęcie chrztu oraz bierzmowania. Metryki nie przedstawia osoba, która zawiera małżeństwo w parafii, w której została ochrzczona.

c) Narzeczeni przedstawiają ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

d) Narzeczeni dostarczają zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające stan wolny. Jest to: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (jego ważność wynosi 6 miesięcy). Takie zaświadczenie należy dostarczyć nie później niż dwa miesiące przed ślubem (powinno być ono dostarczone na pierwsze lub najpóźniej na drugie spotkanie w kancelarii).

e) Narzeczeni przedstawiają świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej, obejmujące także spotkania w katolickiej poradni rodzinnej.

10) W niektórych szczególnych sytuacjach należy przedstawić również inne dokumenty, o których poinformuje duszpasterz na pierwszym spotkaniu (dokumenty te wymienia także Dekret Konferencji Episkopatu Polski).

Odsłony: 474

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowany

Copyright © 2021 Parafia pw. św Mikołaja Biskupa w Brzozowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.