Logo

ogloszenia300x100

fotogaleria300x100

par zesp synod300x100

kontakt300x100

Zaprzysiężenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

6 20221109 170301W dniu 9 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste zaprzysiężenie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Gospodarczej na pięcioletnią kadencję (2022-2027). Nowa rada, w nieco zmienionym składzie z poprzedniej kadencji, złożyła swoje przyrzeczenie. Rada jest organem doradczym dla Księdza Proboszcza w podejmowaniu decyzji duszpasterskich i gospodarczych w parafii.  Ślubowanie odebrał przewodniczący Rady, czyli Ksiądz Proboszcz Stanisław Wojtas. 

Każdy z członków wypowiadał formułę przysięgi, zobowiązując się do troski o sprawy wspólnoty parafialnej. Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii, nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego i chrześcijańską formację własnej osobowości.  Obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Skład Rady:

 

 Z urzędu:

Ks. mgr Stanisław Wojtas - Proboszcz -  Przewodniczący Rady  Parafialnej

Ks. mgr Edward Marcinkiewicz - Wikariusz

Krzysztof Kieroński - Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii

Maria Gucwa - przedstawicielka Caritasu Parafialnego

Ludmiła Wójcik - Przedstawicielka Pracowników kościoła

Krystyna Gotfryd - przedstawicielka Akcji Katolickiej

Bolesław Buratowski - przedstawiciel Szkoły i Rady Pedagogicznej

Wojciech Żaba - Przedstawiciel łączności z Urzędem Gminy   

                                                                                                                                  

 Z wyborów:

Socha Kazimierz

Wiesława Wójcik

Socha Marian

Kwiek Agnieszka

Kwiek Anna

Potępa Magdalena

Kapusta Dorota

Gucwa Stanisław

Gucwa Stanisława

Sowa Wacław

Z nominacji:

Renata Język

Karolina Gzyl

Grażyna Gniadek

Gucwa Zofia

Rutka Jolanta

Stanisław Szczepanik

Słowińska Małgorzata

Rada Ekonomiczna:

mgr Stanisław Wojtas – Proboszcz

Krzysztof Kieroński

Socha Marian

Szczepanik Stanisław

 

Parafialna Rada Duszpasterska Parafialna Rada Duszpasterska Parafialna Rada Duszpasterska
Parafialna Rada Duszpasterska Parafialna Rada Duszpasterska Parafialna Rada Duszpasterska
Parafialna Rada Duszpasterska Parafialna Rada Duszpasterska  

Odsłony: 682

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowany

Copyright © 2024 Parafia pw. św Mikołaja Biskupa w Brzozowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.