Logo

ogloszenia300x100

fotogaleria300x100

par zesp synod300x100

kontakt300x100

Gość Niedzielny - XII 1996

  1. ŚW. MIKOŁAJ W BRZOZOWEJ" - artykuł w Gościu Niedzielnym po odpuście Parafialnym ku czci św. Mikołaja Biskupa w 1996r. z udziałem Księdza Biskupa Ordynariusza Józefa Życińskiego

Ten może trochę wieloznaczny tytuł uzasadnię. Po pierwsze parafia w tej miejscowości funkcjonuje pod wezwaniem św. Mikołaja. Po drugie - jak powiedział bp. Józef Życiński - Przewodniczący liturgii i głoszący homilie na uroczystości Odpustowej. „To w tej Parafii - do wspólnoty tej św. Mikołaj przyszedł kilka miesięcy wcześniej niż do innych, czyniąc proboszczem ks. Stanisława Wojtasa”. Brzozowa to dość stara wieś w pobliżu Zakliczyna n/D. Stary słownik geograficzny z 1880 r. podaje, ze jest powierzchniowo rozległa na 2579 morgach. Znajdowały się tam 292 domostwa, w których mieszkało 1682 osoby. Poza tym wtedy znajdować się tam miała jednoklasowa szkoła i gminna kasa pożyczkowa.

 

Udokumentowane świadectwo istnienia Brzozowej pochodzi z początków XIII w. Wtedy była jednym z dóbr opactwa tynieckiego. Brzozowska parafia powstała pod koniec XIV w., choć pierwsza wzmianka o niej pojawia się ok. 1470 r.

Piękny drewniany kościół został wzniesiony w stylu gotyckim przed 1497 rokiem. Dziś - modlą się w nim także mieszkańcy Policht i części Fasciszowej. W sumie nieco ponad dziewięciuset wiernych.

Święty Mikołaj spogląda z barokowego obrazu znajdującego się na zasuwie w głównym ołtarzu świątyni patronując wszelkiemu czynionemu tu dobru.

Od czasu objęcia parafii przez ks. Wojtasa przeżywa wspólnota renesans przejawiający się w podejmowaniu nowych inicjatyw duszpasterskich oraz wykonywaniu niezbędnych, wręcz koniecznych prac przy kościele i zabudowaniach plebańskich. Inicjatywy te jednoczą wspólnotę we wspólnej pracy. W krótkim czasie wykonano remont wieży, kładąc nowe fundamenty i wymieniając belki podwalinowe. Nie wykonanie tej pracy groziło stosunkowo szybko zawaleniem się wieży. W kościele założono elektryczne ogrzewanie oraz umieszczono w nim nowe ławy. Poprawiona została także instalacja elektryczna. Niedługo także kościół zostanie poddany podobnemu remontowi jak wieża. Pracom tym patronuje Kuria Diecezjalna, a także - jako że świątynia jest niezwykle cenna – Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wiele pracy należało także włożyć w kapitalny remont plebani, domu katechetycznego i zabudowań gospodarskich. Prace te Parafia będzie kontynuować. Istotniejszą jednak rzeczą jest odnowa życia we wspólnocie. Funkcjonują dwie grupy apostolskie aktywnej młodzieży, która prawdopodobnie utworzy miejscowa grupa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a w przyszłości będzie działać w ramach Akcji Katolickiej, która w tej parafii niedługo się zawiążę za sprawa istniejącej grupy inicjatywnej. Udało się także odtworzyć liturgiczną służbę ołtarza i wybrać nową Rade Duszpasterska, która prężnie współpracuje z proboszczem, ks. Stanisławem Wojtasem. Ksiądz Stanisław jest jedynym duszpasterzem w tej parafii i ma pod katechetyczną opieką Szkołę Podstawowej w Brzozowej i czteroklasową Szkoły Podstawowej w Polichtach. Może komuś wydać rzeczą dziwną, że z uwagą wspomina się tu o prowadzonych w parafii dziełach, które w innych wspólnotach od długiego czasu funkcjonują. Warto jednak o tym powiedzieć, bowiem w życiu wspólnoty z Brzozowej jest to novum. Do uroczystości odpustowej wierni przygotowywali się przez rekolekcje, które głosił Kustosz Przydonickiego sanktuarium - ks. Janusz Szczypka.

Przewodnicząc odpustowej Sumie Biskup Ordynariusz z uznaniem wyraził się o postawie Parafian w trudnych czasach sprzed kilku miesięcy. Wyraził także swoja głęboką radość ze zjednoczenia parafian, doceniając także ich wielki wkład w prace remontowe.

Nawiązując do adwentowego Proroka - św. Jana Chrzciciela, wzywającego nas do nawrócenia i do postaci Patrona Parafii, świadczącego dobroć bliźnim, Ksiądz Biskup wezwał wiernych do wybierania dobra i odrzucenia tego, co złe, a co aktywnie wciska się w dusze współczesnego człowieka. Licznie zgromadzonym dzieciom i młodzieży Kaznodzieja ukazał ideał szukania szczęścia na drodze powołania kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. Wszystkim życzył zacieśnienia współpracy miedzy kapłanem i wiernymi w realizacji wszystkich współcześnie realizowanych akcji duszpasterskich, bo to służy ścisłemu zjednoczeniu z Bogiem w Kościele.

Na sercu wspólnocie parafialnej leży sprawa - mimo prowadzonych remontów starej świątyni - wzniesienia nowego kościoła. W tej chwili przerasta to możliwości tej małej parafii.

Gdyby jednak udało się odzyskać od skarbu państwa 46 hektarów lasu kościelnego, zabranego przez PKWN w 1945 r., to inicjatywa ta nabrałaby może realnych kształtów. "Nasze szanse są nikłe, ale nie tracimy nadziei pokładając nasza ufność w Bogu i ludzkiej inicjatywie" - mówi ks. Stanisław Wojtas.

Grzegorz Brożek

Odsłony: 849

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowany

Copyright © 2024 Parafia pw. św Mikołaja Biskupa w Brzozowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.